TELEFON 32 87 75 00

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger


Denne personvernerklæringen gjelder for Brødrene Solem sine nettsteder. Brødrene Solem AS (org. no. 930 274 585) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Brødrene Solem AS. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

 

Personopplysninger som behandles

Brødrene Solem AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

 

Eksempler på informasjon som innhentes:

- Firmanavn

- Kontaktperson

- Firmaadresse/fakturaadresse

- Telefonnummer og e-postadresse

- Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

 

Hvordan informasjon innhentes?

Brødrene Solem AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

 

Eksempel på skjema:

- Kontaktskjema

- Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste

- Ved kjøp av produkter eller tjeneste

 

Formålet med informasjonen som innhentes

- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

- For å kunne sende relevant informasjon

- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

 

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

 

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på brodrenesolem.no lagres i våre system og databasert.

 

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Brødrene Solem AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av våre tjenester. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Brødrene Solem AS.

 

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

 

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at Brødrene Solem AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

 

Kontaktinformasjon

Telefon 934 84 577

elin@brodrenesolem.no

Brødrene Solem AS, 3055 Krokstadelva

Brødrene Solem AS

3055 Krokstadelva

 

Telefon 32 87 75 00

 

Org. nr.: 930 274 585 MVA

Kontoransvarlig Elin Solem

Tlf: 934 84 577

Mail: elin@brodrenesolem.no

 

 

Anleggsansvarlig Tormod Solem

Tlf: 918 68 870

• Søker i tiltaksklasse 1.

 

• Prosjektering av vannforsynings, avløps-  og  fjernvarmeanlegg i

   tiltaksklasse 1.

 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1.

Personvern og informasjonskapsler

Levert av: Markøren Reklame AS © 2022

TELEFON 32 87 75 00

Brødrene Solem A/S

3055 Krokstadelva | Telefon 32 87 75 00

 

Kontoransvarlig Elin Solem

Tlf: 934 84 577 | Mail: elin@brodrenesolem.no

 

Anleggsansvarlig Tormod Solem

Tlf: 918 68 870

 

Org. nr.: 930 274 585 MVA

 

• Søker i tiltaksklasse 1.

 

• Prosjektering av vannforsynings, avløps-

   og  fjernvarmeanlegg i  tiltaksklasse 1.

 

• Utførelse av grunnarbeid og

   landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

 

• Utførelse av riving og miljøsanering i

   tiltaksklasse 1.